Case Station IL

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של CASE STATION. אם אתם ממשיכים לבקר ולהשתמש באתר אינטרנט זה, אתם מסכימים בכך לקיים את תנאי השימוש הבאים, שביחד עם מדיניות הפרטיות שלנו, שולטים ביחסים של CASE STATION Inc עמכם בקשר לאתר אינטרנט זה. אם אינכם מסכימים לכל חלק בתנאי שימוש אלו, אנא אל תשתמשו באתר האינטרנט שלנו.

מידע על החברה

המונחים "CASE STATION" או "אנו" או "אנחנו" מתייחסים לחברת CASE STATION Ltd, הבעלים של אתר האינטרנט שכתובת המשרד הרשום שלה היא:

CASE STATION Ltd, Acre House 11/15 William Road, London NW1 3ER, United Kingdom
והכתובת למשלוח דברי דואר היא:

CASE STATION Ltd, The Factory, Dippenhall, Farnham, Surrey, GU10 5DW, United Kingdom

אתרי האינטרנט http://casestation.com/il או http://casestation.co.il מופעלים על ידי חברת Holosfair (Phone Service Center)
לחברתHolosfair Ltd. חוזה בלעדי לייבוא והפצה של מוצרי CASE STATION בשטחי ישראל.

Holosfair Ltd.
אחוזה 104 רעננה
רשומות: 515412757

טעינת תמונות (כלי עיצוב כיסויים לסמארטפונים בהתאמה אישית)

חברת CASE STATION מציעה ללקוחותיה להתאים אישית את כיסויי הסמארטפונים שלהם.
למטרה זו, הלקוח יכול לבחור בין הורדת קובץ אישי לבין קובץ מספריית תמונות הזמינה באתר בכתובת http://www.casestation.com/il.
אם הלקוח משתמש בקובץ אישי, הוא מאשר בכך שהוא מחזיק בזכויות הבעלות על הקניין הרוחני בקשר לשימוש בשירות זה, וכי עליו לוודא כי השימוש בתמונה עולה בקנה אחד עם החוקים והתקנות החלים בנידון. בכל מקרה של הפרת זכויות קניין רוחני, חברתCASE STATION אינה יכולה לשאת בכל אחריות לשימוש לרעה מצד הלקוח.

השימוש באתר האינטרנט שלנו

השימוש באתר אינטרנט זה כפוף לתנאי השימוש הבאים: התוכן של עמודי אתר אינטרנט זה נועד למטרות מתן מידע ושימוש כללי בלבד. הוא כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לא אנו ולא כל צד שלישי נותנים כל אחריות או התחייבות לגבי הדיוק, העדכניות, הביצועים, השלמות או ההתאמה של המידע והחומרים המצויים או המוצעים באתר אינטרנט זה לכל מטרה ספציפית. לידיעתכם, כל מידע וחומרים מעין אלו עשויים להכיל אי דיוקים או שגיאות ואנו מחריגים בזאת מפורשות כל אחריות משפטית לגבי כל אי דיוקים או שגיאות אלו במידה המרבית המותרת על פי הדין החל בנידון. השימוש שלכם בכל מידע או חומרים המצויים באתר אינטרנט זה, הוא על אחריותכם בלבד, ואנו לא נישא בכל אחריות משפטית בנידון. הנכם אחראים להבטיח שכל המוצרים, השירותים או המידע הזמינים באתר אינטרנט זה עומדים בדרישותיכם הספציפיות. אתר אינטרנט זה מכיל חומרים המצויים בבעלותנו או ברישיון שניתן לנו. חומרים אלו כוללים, אך ללא הגבלה, עיצוב, מתווה, מראה חיצוני ועיצוב גראפי. השכפול אסור למעט על פי הודעת זכויות היוצרים, המהווה חלק מתנאי שימוש אלו. כל הסימנים המסחריים המוצגים באתר אינטרנט זה, שאינם קניינו של המפעיל או ניתנו לו ברישיון, מורשים לשימוש באתר האינטרנט. שימוש בלתי מורשה באתר אינטרנט זה עלול להוביל לתביעת נזיקין ו/או להוות עבירה פלילית. מעת לעת, אתר אינטרנט זה עשוי לכלול גם קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. קישורים אלו מסופקים לנוחותכם כדי לתת לכם מידע נוסף. הם אינם מעידים על כך שאנו תומכים באתרי אינטרנט אלו. איננו אחראים לתוכן של אתרי האינטרנט המקושרים. השימוש שלכם באתר אינטרנט זה וכל מחלוקת הנובעת מתוך שימוש זה באתר האינטרנט כפופים לדיני ארצות הברית ומספר הארצות שאנו פועלים בהן.

1. קניין רוחני

1.1 בכפוף להחרגות בסעיף 2 של תנאי שימוש אלו, כל תוכן הנכלל באתר האינטרנט, אלא אם כן הוטען על ידי המשתמשים, לרבות אך ללא הגבלה, טקסטים, גרפיקות, לוגואים, צלמיות, תמונות, קטעי שמע, קטעי וידיאו, אוספי נתונים, מתווי עמודים, קודים ותוכנות הוא הקניין של CASE STATION, החברות המסונפות שלנו או צדדים שלישיים רלוונטיים אחרים. על ידי המשך השימוש באתר האינטרנט הנכם מאשרים כי חומרים אלו מוגנים על ידי דיני הקניין הרוחני החלים בארצות הברית ודיני קניין רוחני בינלאומיים וחוקים אחרים החלים בנידון.
1.2 בכפוף לסעיף 7 אינכם רשאים לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשמור או לעשות כל שימוש חוזר בכל דרך אחרת בחומרים מאתר האינטרנט אלא אם כן צוין אחרת באתר האינטרנט או עם מתן אישור מפורש בכתב לעשות כן על ידי CASE STATION.

2. קניין רוחני צד שלישי

2.1 אלא אם כן מצוין מפורשות אחרת, כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות אך ללא הגבלה, זכויות יוצרים וסימנים מסחריים, בתמונות ובתיאורי המוצרים שייכות ליצרנים או למפיצים של מוצרים אלו כפי שיחול בנידון.
2.2 בכפוף לסעיף 3 אינכם רשאים לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשמור או לעשות כל שימוש חוזר בכל דרך אחרת בחומרים המוצגים באתר האינטרנט, אלא אם כן ניתן לכם אישור מפורש בכתב לעשות כן על ידי היצרן או המפיץ הרלוונטי.

3. קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

אתר אינטרנט זה עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים. אלא אם כן צוין מפורשות אחרת, אתרים אלו אינם נתונים לשליטתה שלCASE STATION או החברות המסונפות שלה. איננו נושאים בכל אחריות לתוכן של אתרי אינטרנט אלו ומסירים בזאת כל אחריות לכל אובדן או נזק כתוצאה מהשימוש בהם. הוספת קישור לאתר אחר באתר אינטרנט זה אינה מעידה על כל תמיכה באתרים עצמם או במי ששולטים בהם.

4. חשבונות

כדי לרכוש מוצרים באתר אינטרנט זה ולהשתמש בכלי עיצוב הכיסויים לסמארטפונים בהתאמה אישית, עליכם ליצור חשבון שיכיל פרטים אישיים מסוימים ופרטי תשלום העשויים להשתנות על פי השימוש שלכם באתר האינטרנט, שכן יתכן שלא נדרוש פרטי תשלום עד שתרצו לבצע רכישה. חברתCASE STATION לא תמכור או תעביר כל מידע אישי לכל צד שלישי, אלא אם כן תהיה מחויבת לעשות כן על ידי רשויות ממשלת ישראל או בצו של בית משפט בעל סמכות שיפוט מתאימה. אנו עשויים לשלוח לכם בדוא"ל עלוני חדשות עם ההצעות או המוצרים האחרונים. ניתן לבחור להפסיק לקבל עלוני חדשות אלו על ידי שימוש בקישור ביטול המינוי המצוי בכל דוא"ל.

5. סיום וביטול

5.1 חברתCASE STATION או אתם רשאים לסיים את החשבון שלכם. אם CASE STATION מסיימת את החשבון שלכם, אתם תקבלו הודעה על כך באמצעות דוא"ל ובדרך כלל יינתן גם הסבר על סיבת הסיום. על אף האמור לעיל, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסיים חשבונות ללא מתן כל סיבות לכך.
5.2 אם CASE STATION מסיימת את החשבון שלכם, כל הרכישות הנוכחיות או התלויות ועומדות בחשבונכם לא יבוטלו ויישלחו אליכם.
5.3 חברת CASE STATION שומרת לעצמה את הזכות לבטל רכישות ללא מתן סיבות, מכל סיבה שהיא לפני ביצוע התשלום והמשלוח.
5.4 אם הרכישות מבוטלות מכל סיבה שהיא לפני המשלוח אתם תקבלו החזר של כל הכספים ששולמו עבור רכישות אלו.

6. מוצרים, תמחור וזמינות

6.1 בעוד אנו עושים כל מאמץ כדי להבטיח שכל הייצוגים הגראפיים והתיאורים של המוצרים הזמינים של CASE STATION יהיו תואמים למוצרים בפועל, CASE STATION אינה אחראית לכל החריגות מתיאורים אלו. סעיף זה אינו מחריג את אחריותנו לשגיאות כתוצאה מרשלנות מצדנו, אלא מתייחס אך ורק לחריגות של מוצרים תקינים, ולא למוצרים שונים בכלל.
6.2 כל המידע על תמחור המצוי באתר האינטרנט הנו נכון למועד פרסומו המקוון. חברתCASE STATION שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ולשנות או לבטל הצעות מיוחדות כלשהן מעת לעת לפי הצורך.
6.3 כל המחירים באתר האינטרנט כוללים מע"מ.

7. הזמנות

ניתן להזמין
באינטרנט באמצעות אתר האינטרנט שלנו בכתובת www.casestation.com/il.
בחנות של Phone Service Center (www.phoneservicecenter.co.il)
המידע החוזי יאושר מאוחר יותר עם אישור הזמנתכם.
חברת CASE STATION שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל תשלום, ולא לאשר הזמנה מכל סיבה, בעיקר במקרה של בעיות אספקה או במקרה של קשיים עם ההזמנה שהתקבלה.

8. משלוח

8.1 חברת CASE STATION עושה כל מאמץ כדי לספק את כל ההזמנות בתוך 7 ימי עבודה. כיסויים לסמארטפונים בהתאמה אישית מצריכים בדרך כלל זמן אספקה ארוך יותר מפריטים המצויים במלאי.
במקרה של משלוח מעוכב, יישלח דוא"ל כדי להודיעכם לגבי עיכובים אפשריים במשלוח.
אם המשלוחים מבוצעים על ידי חברת משלוחים, CASE STATION אינה יכולה לשאת בכל אחריות לעיכוב במשלוח אך ורק כתוצאה מאי הזמינות של הלקוח לאחר שנעשו מספר ניסיונות לתאם פגישה לצורך אספקת המשלוח.

9. אחריות ומדיניות החזרות

לכל המוצרים ניתנת אחריות משפטית לתאימות ולפגמים נסתרים. במקרה של אי תאימות של המוצר שנמכר, ניתן להחזירו, להחליפו או לקבל עבורו החזר כספי.
כל התביעות, הבקשות להחלפה או להחזר ייעשו בכתב ויישלחו בדוא"ל אל mailto:[email protected] בתוך 15 יום ממועד האספקה.
צריך להחזיר את המוצרים במצב שבו הם התקבלו על כל תכולתם (אריזה, הוראות, חשבונית…). עלויות המשלוח יוחזרו על פי התעריף שחויב ועלות ההחזרה תוחזר עם הצגת הקבלות.
לכל שאר המוצרים הנמכרים על ידי CASE STATION באתר אינטרנט זה ניתנת אחריות לתקופה של שנים עשר (12) חודשים ממועד הרכישה, למעט על בלאי כתוצאה משימוש רגיל או כל שימוש מסחרי. אחריות זו ניתנת לרוכש המקורי או למקבל במתנה של מוצרים אלו והוכחת רכישה או קבלת מתנה עשויות להידרש לצורך קבלת שירות במסגרת האחריות.
9.1 אחריות למשך כל תוחלת החיים של כיסוי לסמארטפון Case Station™ שלכם. ברכותינו על קבלת הכיסוי לסמארטפון Case Station™ שלכם, המוצר המוביל בענף בשיטות הייצור, האיכות והעמידות. לכיסוי לסמארטפון שלכם ניתנת אחריות על ידי CASE STATION שהמוצר נקי מפגמים בחומרים ובשיטות הייצור בתנאי שימוש רגילים למשך כל תוחלת החיים של המוצר. אחריות זו ניתנת לרוכש המקורי או למקבל במתנה של הכיסוי לסמארטפון. הוכחת רכישה או קבלה במתנה עשויה להידרש לצורך קבלת שירות במסגרת האחריות.

9.1.1 אם נתקלתם בבעיה כלשהי עם הכיסוי לסמארטפון שלCASE STATION שלכם, לגבי איכות התמונה או שבר או נזק לכיסוי לסמארטפון עצמו, אנא פנו אלינו בדוא"ל באתר [email protected] . אתם תקבלו מידע על החזרת הכיסוי לסמארטפון שלכם לצורך החלפה ללא תשלום, בכפוף לתנאים בפסקה 9.1.2 למטה לגבי כיסויים לסמראטפונים בהתאמה אישית.
9.1.2 להחזרה הנדרשת כתוצאה מבעיות איכות העיצוב או התמונה, חשוב מאוד שהבעיה תדווח לחברת CASE STATION בתוך עשרה (10) ימי עבודה מקבלת הכיסוי לסמארטפון כך שיהיה די זמן כדי להשיב את הכיסוי לסמארטפון ולשלב את העיצוב האמנותי המקורי בכיסוי לסמארטפון החלופי. הוראה זו הנה חיונית שכן כדי להגן על פרטיות לקוחותיה, חברת CASE STATION אינה שומרת על תמונות שסופקו על ידי הלקוח במשך יותר משלושים (30) ימים קלנדאריים.
9.1.3 במקרה והנסיבות אינן מאפשרות להשיב כיסוי לסמארטפון פגום לפני תום תקופת שמירת התמונה המקורית, שירות הלקוחות של CASE STATION ייתן הוראות לגבי הזמנת כיסוי לסמארטפון חלופי ללא תוספת תשלום.
9.1.4 להחזרות בשל נזק או שבר של הכיסוי לסמארטפון, נא לפנות אלCASE STATION כאמור לעיל בכל עת כדי לתאם את החזרת הכיסוי לסמארטפון והחלפתו.
9.15 אחריות זו, וכל אחריות אחרת הנכללת בזאת העשויה לחול בנידון, מכסה נזק שנגרם כתוצאה מבלאי רגיל, תאונה או שימוש לא מסחרי. נזק מקרי או תוצאתי מוחרגים בזאת מפורשות מאחריות זו וכל אחריות אחרת הנכללת בזאת. אחריות זו, או כל אחריות אחרת הנכללת בזאת, אינה משפיעה על זכויות חוקיות כלשהן העשויות לעמוד לרשותכם.
9.2 לכל שאר המוצרים הנמכרים על ידי CASE STATION באתר אינטרנט זה ניתנת אחריות לתקופה של שנים עשר (12) חודשים ממועד הרכישה, למעט לבלאי כתוצאה משימוש רגיל או כל שימוש מסחרי. אחריות זו ניתנת לרוכש המקורי או למקבל במתנה של מוצרים אלו והוכחת רכישה או קבלה במתנה של המוצר עשויה להידרש לצורך קבלת שירות במסגרת האחריות.
9.3 אנו סמוכים ובטוחים שהכיסוי לסמארטפון החדש או מוצרים אחרים שהזמנתם יימצאו חן בעיניכם, וחברת CASE STATION שואפת תמיד לספק את המוצרים האיכותיים ביותר ללא כל פגמים ונזקים. אך לעתים, יתכן שיהיה צורך להחזיר מוצרים. לכיסויי סמארטפונים בהתאמה אישית איננו יכולים להציע לכם כל החזר כספי, אך אם הכיסוי לסמארטפון שלכם או כל מוצר אחר מגיע כשהוא ניזוק או פגום אנו נחליף אותו, בכפוף לתנאים המפורטים להלן. ראה להלן פרטים על החזרת מוצרים פגומים. על כל שאר ההחזרות יחולו תנאים והתניות אלו.
9.4 אם קיבלתם מוצרים בהתאמה אישית שאינם תואמים להזמנתכם, ומוצרים אלו אינם מלווים בהודעת הסבר המפרטת את השינויים שנעשו בהם, הסיבות לשינויים והאפשרויות העומדות בפניכם, עליכם לפנות אלינו בתוך 10 ימים כדי לתאם את האיסוף וההחזרה של המוצרים. חברתCASE STATION לא תישא בכל אחריות לתשלום הוצאות משלוח ההחזרה, אך עליכם לפנות אלינו כדי לתאם את ההחזרות. תינתן לכם אפשרות להחליף את המוצרים במוצרים זהים לאלו שהוזמנו (אם הם עדיין זמינים) או לקבל החזר כספי באמצעות שיטת התשלום שהשתמשתם בה לצורך רכישת המוצרים. החזרים והחלפות יבוצעו לאחר קבלת המוצרים שהוחזרו.
9.5 אם מוצרים כלשהם שרכשתם, למעט כיסויים לסמארטפונים בהתאמה אישית, סופקו לכם כשהם מכילים פגמים, עליכם לפנות אלCASE STATION בתוך 28 יום לארגון האיסוף וההחזרה. צריך להחזיר את המוצרים במצבם המקורי עם כל חומרי האריזה והתיעוד. עם קבלת המוצרים המוחזרים, ביכולתכם לבחור להחליף את המוצרים (אם הם עדיין זמינים) או לקבל החזר של מחיר המוצרים, כפי ששולם על ידיכם, באמצעות שיטת התשלום שנעשה בה שימוש על ידיכם לצורך רכישת המוצרים.

9.6 אם המוצרים ניזוקו במהלך המשלוח והנזק ניכר במועד המסירה, עליכם לחתום על תעודת המשלוח כדי לאשר כי המוצרים ניזוקו. בכל מקרה, עליכם לדווח על נזקים מעין אלו לחברתCASE STATION בתוך 10 ימים ולתאם את איסופם והחזרתם. עם קבלת המוצרים המוחזרים, תוכלו לבחור להחליף את המוצרים (אם הם עדיין זמינים) או לקבל החזר של מחיר המוצרים, כפי ששולם על ידיכם, באמצעות שיטת התשלום שהשתמשתם בה לצורך רכישת המוצרים.
9.7 יש לכם זכות לתקופת "צינון". תקופה זו מתחילה כאשר הזמנתכם הושלמה ומסתיימת 7 ימים לאחר אספקת המוצרים. אם שיניתם את דעתכם לגבי המוצרים בתוך פרק זמן זה, נא להחזירם אל CASE STATION בתוך 7 ימים ממועד קבלתם. מוצרים ניתנים להחזרה אך ורק מסיבה זו אם אריזתם לא נפתחה והמוצרים ניתנים למכירה חוזרת, כחדשים, ללא כל צורך בעבודה נוספת מצדCASE STATION. הנכם אחראים לתשלום עלויות המשלוח אם המוצרים מוחזרים מסיבה זו. נא לשים לב כי מוצרים בהתאמה אישית אינם מכוסים על ידי הוראה זו.
9.8 אם ברצונכם להשיב מוצרים לידי CASE STATION מכל אחת מהסיבות לעיל, נא לפנות אלינו על פי הפרטים בדף הקשר שלנו כדי לבצע את ההסדרים המתאימים.
9.9 חברת CASE STATION שומרת לעצמה את הזכות להפעיל שיקול דעת לגבי כל ההחזרות על פי תנאים והתניות אלו. גורמים העשויים להילקח בחשבון בעת הפעלת שיקול דעת זה כוללים, אך ללא הגבלה:
9.9.1 כל שימוש או הנאה שכבר הופקו מהמוצרים;
9.9.2 כל מאפייני המוצרים העלולים לגרום להידרדרות מהירה במצבם עד כדי יציאה מכלל שימוש;
9.9.3 העובדה שהמוצרים כוללים הקלטות שמע או וידיאו או תוכנת מחשב וכי האריזה נפתחה;
9.9.4 כל ההנחות שהיוו חלק ממחיר הרכישה של המוצרים המעידות על כל פגם באיכות שהובא לידיעת הלקוח בעת הרכישה. שיקול דעת זה ניתן להפעיל אך ורק במגבלות החוק.

10. כתבי הסרת אחריות

10.1 חברתCASE STATION אינה מציגה כל התחייבות או מצג כי אתר האינטרנט יעמוד בדרישותיכם, כי איכותו תהיה משביעת רצון, כי הוא יתאים לכל מטרה ספציפית, כי הוא לא יפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים, כי הוא יהיה תואם לכל מערכת ההפעלה, וכי הוא יהיה מאובטח וכל המידע המסופק בו יהיה מדויק. איננו מתחייבים לתוצאות ספציפיות כלשהן כתוצאה מהשימוש בשירותינו.
10.2 אף חלק מאתר אינטרנט זה לא נועד להוות ייעוץ ואין להסתמך על תכני אתר אינטרנט זה בעת קבלת החלטות או נקיטת פעולות כלשהן.
10.3 אף חלק מאתר אינטרנט זה לא נועד להוות הצעה חוזית שניתן לקבל

11. שינויים בשירותים ובתנאים והתניות אלו

חברת CASE STATION שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אתר האינטרנט, תוכנו או תנאים והתניות אלו בכל עת. אתם תהיו כפופים לכל השינויים בתנאים ובהתניות מהשימוש הראשון באתר האינטרנט לאחר השינוי. אם CASE STATION תידרש לבצע שינויים כלשהם בתנאים ובהתניות בקשר למכירת מוצרים על פי הדין החל בנידון, שינויים אלו יחולו אוטומטית על כל ההזמנות התלויות ועומדות כעת בנוסף לכל ההזמנות שלכם בעתיד.

12. זמינות אתר האינטרנט

השירות מסופק "כמות שהוא" על בסיס "כפי שזמין". איננו נותנים כל התחייבות כי השירות יהיה נקי מפגמים ו/או תקלות. במשך פרק הזמן המרבי המותר על פי הדין החל בנידון, איננו נותנים כל התחייבויות (במפורש או במרומז) להתאמה למטרה ספציפית, לדיוק של המידע, לתאימות ולאיכות משביעת רצון. חברתCASE STATION אינה נושאת בכל אחריות לכל שיבוש או אי זמינות של אתר האינטרנט כתוצאה מגורמים חיצוניים לרבות אך ללא הגבלה, כשל בציוד של ספק שירותי האינטרנט, כשל בציוד של המארח, כשל של רשת התקשורת, הפסקת חשמל, אסונות טבע, מעשי איבה או הגבלות משפטיות וצנזורה.

13. הגבלת אחריות

13.1 במשך פרק הזמן המרבי המותר על פי הדין החל בנידון, CASE STATION אינה נושאת בכל אחריות לכל אובדן או נזק ישיר או עקיף, צפוי או בלתי צפוי מראש, לרבות כל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי הנובעים מהשימוש באתר האינטרנט או כל מידע המצוי בו. לידיעת המשתמשים, השימוש באתר האינטרנט ותכניו הוא על אחריותם בלבד.
13.2 שום דבר מהאמור בתנאים והתניות אלו אינו מחריג או מגביל את האחריות המשפטית של CASE STATION במקרה של מוות או פגיעה גופנית כתוצאה מכל רשלנות או הונאה מצדה שלCASE STATION.
13.3 שום דבר מהאמור בתנאים והתניות אלו אינו מחריג או מגביל את האחריות המשפטית שלCASE STATION לכל אובדן או נזק ישיר או עקיף כתוצאה מאספקה לא נכונה של המוצרים או הסתמכות על מידע לא נכון הנכלל באתר האינטרנט.

14. ללא ויתור

במקרה שכל צד לתנאים והתניות אלו אינו מממש כל זכות או סעד הנכללים בזאת, הדבר לא יפורש כוויתור על זכות או סעד זה.

15. תנאים והתניות קודמים

במקרה של כל סתירה בין תנאים והתניות אלו לבין כל הגרסאות הקודמות שלהם, ההוראות של תנאים והתניות אלו יגברו, אלא אם כן מצוין מפורשות אחרת.

16. הודעות

כל ההודעות/פניות יימסרו לידינו באמצעות הדואר למשרדינו (ראה כתובת לעיל) או באמצעות דוא"ל אל [email protected] הודעות מעין אלו ייחשבו כמי שהתקבלו 3 ימים לאחר שליחתן אם נשלחו בדואר אוויר, ביום המשלוח אם הדוא"ל מתקבל בשלמותו ביום עבודה, וביום העבודה הבא אם הדוא"ל נשלח בסוף שבוע או ביום חג רשמי.

17. הדין וסמכות השיפוט

תנאים והתניות אלו והקשר ביניכם לביןHolosfair Ltd. יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל ויפורשו על פיהם, ואתם וחברתHolosfair Ltd. מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט של בתי המשפט בישראל.

18. מדיניות אבטחה ופרטיות והשימוש ב"קוקיות"

18.1 אנו מיישמים מגוון של אמצעי אבטחה לשמירת בטיחות המידע האישי שלכם כאשר אתם שולחים הזמנה או מזינים, שולחים או ניגשים למידע האישי שלכם. אך אף שיטת שידור באינטרנט, או שיטת אחסון אלקטרוני, אינה מאובטחת ב-100%. בנוסף לכך, נא לשים לב כי דוא"לים, הודעות שנשלחו באמצעות דפדפן האינטרנט שלכם, ואמצעי תקשורת דומים אחרים ליצירת קשר עמנו אינם מוצפנים. אנו ממליצים לכם מאוד להימנע משליחת מידע סודי באמצעים אלו. על כן, בעוד אנו עושים כל מאמץ כדי להגן על המידע שלכם, איננו יכולים לערוב לאבטחתו המוחלטת.
18.2 שינויים במדיניות פרטיות זו. אם נחליט לשנות את מדיניות הפרטיות שלנו, אנו נציג את השינויים בהצהרת פרטיות זו בעמוד הבית, ובמקומות אחרים כפי שנראה לנכון כדי שתהיו מודעים למידע שאנו אוספים, לשימוש שאנו עושים בו, ולנסיבות שבהן אנו מגלים אותו, אם בכלל. נא לעיין במדיניות פרטיות זו לעתים תכופות ובעיקר לפני מסירת מידע נוסף באמצעות האתר.
18.3 אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי, למעט היכן שהודעה או הסכמה מראש נדרשת על פי הדין החל בנידון. אם אנו מבצעים שינויים מהותיים במדיניות זו, אנו נודיע לכם על כך כאן, בדוא"ל או באמצעות הודעה בעמוד הבית שלנו.
18.4 חברת CASE STATION עשויה לספק יצירות אמנות של צדדים שלישיים לשילוב במוצריה. חברת CASE STATION היא הבעלים של יצירות אמנות אלו או שהשיגה רישיון להשתמש בהן לצורך שילובן במוצריה. השימוש ביצירות אמנות אלו באתר לכל מטרה אחרת אסור בתכלית. שכפול של כל יצירת אמנות ממוצרי CASE STATION או מהאתר אסור בתכלית.
18.5 הסכמתכם. על ידי שימוש באתר שלנו, הנכם מסכימים למדיניות הפרטיות של האתר.

19. שימוש בקוקיות

19.1 "קוקיות" הן פיסות מידע של טקסט בלבד שאתר האינטרנט מעביר לכונן קשיח או לציוד דפדוף באתרים אחר למטרות ניהול רשומות. קוקיות מאפשרות לאתר האינטרנט לזכור מידע חשוב שיהפוך את השימוש שלכם באתר לקל ופשוט יותר.
19.2 בדומה לרוב אתרי האינטרנט, אנו משתמשים בקוקיות למגוון מטרות כדי לשפר את חוויית השימוש המקוון שלכם, לצורכי אנליטיקה ושיווק, אך בעיקר אנו משתמשים בקוקיות באתר האינטרנט למטרות הבאות:
מטרות אנליטיות: אנו עשויים להשתמש בקוקיות לניתוח פעילות המשתמשים לצורך שיפור האתר. לדוגמה, על ידי שימוש בקוקיות אנו יכולים לראות דפוסים מצטברים כגון מספר החיפושים הממוצע שהמשתמשים מבצעים. אנו יכולים להשתמש בניתוחים אלו להשגת תובנות כיצד לשפר את הפונקציונאליות וחוויית המשתמש באתר האינטרנט.
ההעדפות שלכם: אנו עשויים להשתמש בקוקיות כדי לשמור העדפות משתמשים מסוימות באתר האינטרנט שלנו. לדוגמה, אנו עשויים לשמור את החיפושים האחרונים שביצעתם בקוקית כדי שנוכל לאפשר לכם לחזור בקלות על חיפושים אלו כאשר תשובו לאתר האינטרנט שלנו.
שיווק: אנו עשויים להשתמש בקוקיות למטרות שיווק: קוקיות עשויות לאפשר לנו להציג בפניכם חומרי קידום מכירות באתרים אחרים שהנכם מבקרים בהם במרחבי האינטרנט.
מעקב אחר הפניות: אנו משתמשים בקוקיות כדי לקשר את פעילות המשתמש עם אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שהפנו את המשתמש לאתר האינטרנט שלנו. חלק מאתרי האינטרנט של שותפי צד שלישי עשויים לקבל תגמול על הפעילות של משתמשים שהם מפנים לאתר האינטרנט שלנו. איננו משתפים בכל מידע אישי או מידע על פעילויות המשתמשים עם ישויות שותפות אלו.
19.3 "קוקיות שיח" הן קוקיות זמניות הנותרות בקובץ הקוקיות של הדפדפן שלכם עד לעזיבתכם את אתר האינטרנט.
19.4 "קוקיות קבועות" נשארות בקובץ הקוקיות של דפדפן האינטרנט שלכם במשך תקופה ממושכת יותר (גם לאחר שיצאתם מאתר האינטרנט שלנו), ומאפשרות צבירת מידע אנונימי על דפוסי השימוש באתר האינטרנט (שכן קוקיות קבועות אינן מאחסנות נתונים אישיים כלשהם). אנו עשויים גם להפעיל קוקיות כדי שנזכור את המחשב שלכם כאשר נעשה בו שימוש כדי לשוב לאתר האינטרנט לצורך התאמה אישית של חוויית האינטרנט שלכם. אנו עשויים גם לשייך מידע אישי לקובץ קוקיות במקרים אלו.
19.5 השתמשו באפשרויות בדפדפן האינטרנט שלכם אם אינכם רוצים לקבל קוקית או אם ברצונכם להגדיר את הדפדפן שלכם להודיע לכם כאשר אתם מקבלים קוקית. ניתן למחוק בקלות את כל הקוקיות שהותקנו בתיקיית הקוקיות של הדפדפן שלכם.
19.6 שינויים במדיניות הקוקיות שלנו. מעת לעת, יתכן שנצטרף לשנות מדיניות קוקיות זו. אנו מציעים לכם לעיין מעת לעת בתנאים והתניות אלו לשינויים כלשהם במדיניותנו.

20. פרטי קשר

אם יש לכם שאלות כלשהן לגבי מדיניות הפרטיות שלנו ניתן לפנות אלינו באמצעות פרטי הקשר הבאים; www.casestation.com או [email protected]

אנו מתחייבים כי כל המוצרים שלנו עוברים את הבדיקות המחמירות שלנו.

צור כיסויים בהתאמה אישית באמצעות יישום Case Station שלנו!